Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled výuky předmětu "praxe"

1. Obor 16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí.

V tomto oboru je dbáno především na seznámení s praktickým prováděním správy a ochrany krajiny, s právními předpisy, státní správou a laboratorními dovednostmi ve sledování kvality vod, půd a ovzduší. při terénní praxi na Zlaté studně

První ročník - práce v lesním hospodářství a v chráněných územích. Škola má trvalo spolupráci s VLS v Horní Plané u Lipna.

Na tomto pracovišti první ročníky provádějí výsadbu a ošetřování lesních porostů. Přitom navštíví lokality šumavských lesů, kam by nemohli z důvodu ochrany lokalit vstoupit. Dalším blokem praxe je pomoc při správě krkonošských zařízení v KRNAPu. Studenti vyjíždí do Labské na chatu Jasanka, v jejím okolí provádíme čistění potoků, značení cest, údržbu turistického zařízení a vše jiné, co je potřeba. Přitom se studenti mnoho naučí a vytvoří velmi vřelé vzájemné vztahy a prostředí, kdy se mohou spoléhat jeden na druhého.


péče o lesní školy - odplevelování školky buku

Druhý ročník - praxe ve státní správě - obecní a okresní úřady - odbory výstavby a životního prostředí. Práce s legislativou, územním plánováním, místní projekty. Pokračuje společná odborná praxe na pracovištích na Šumavě (Horská Kvilda), v CHKO Křivoklátsko - řízený praktický kurz správy území, dále praxe ve vybraných podnicích.


Třetí ročník - zahájení zpracovávání profilového maturitního tématu se zaměřením:

 • energetické dřeviny
 • alternativní zdroje energie
 • projektování veřejných zařízení v intravilánech
 • ochrana a sledování kvality vod a vodních toků. praxe 1 týden na pracovištích konkrétní odbornosti - např. botanické a entomologické oddělení Národního muzea Praha, oddělení ČSAV, Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice,


Čtvrtý ročník je věnován zcela zpracovávanému tématu zaměření studentů. Téma ročníkové práce je rozhodující pro výběr odborného pracoviště pro pobyt praxe. Škola připravuje zahraniční výměnné praxe.
panorama kulturní krajiny


2. Obor Strojírenství

strojní praxeV tomto ryze technickém oboru je praktická výuka zaměřena především na získání dovedností, potřebných k řízení výroby ve strojírenských podnicích. První ročník - probíhá rozvrhová praxe ve školních dílnách. Studenti se učí práci s ručním nářadím, práce se dřevem, kovy, ruční obrábění kovů, základní zámečnické práce. Druhý ročník je věnován základům práce na obráběcích strojích. Praxe probíhají v dílnách SOU v Komárově, škola plánuje stavět nové dílny v areálu v Tlustici 28. Studenti mohou volitelně získat svářečský průkaz. Třetí ročník je věnován odborné praxi na konkrétních pracovištích v konstrukčních odděleních. Studenti již ze školy umí základy projektování a modelování v systémech CAD, Inventor a Mechanical Desktop. Tyto znalosti s úspěchem uplatňují na pracovištích. Řada studentů si zajistí zaměstnání již pro výkonu praxe. Stálým partnerem je např. akc. spol. Buzuluk Komárov, TOS Žebrák, firma |Mandík Hostomice a jiné.... . Škola získala nově možnost učit studenty na programovatelných strojích. Studenti vytvářejí ve škole obslužné programy a na pracovišti programy odlaďují a své algoritmy mohou použít ve své další práci. Čtvrtý ročník je již věnován přípravě k maturitní odborné zkoušce řešením komplexních úloh

3. Obor Ekonomika zemědělství a výživy

V tomto oboru je praxe zaměřena na získání dovedností především v účetní a ekonomické podnikové sféře. Studenti praktikují zpočátku ve škole při účetnických praxích. Zde se účí prakticky účtovat na účetních počítačových aplikacích jednoduchého i podvojného účetnictví, učí se obsluhovat software mzdové a personální agendy. Škola k tomuto cvičení disponuje systémem Ucto2007, WIN DUO. Po zvládnutí základních dovedností studenti praktikují v účtárnách podniků. Ve třetím ročníku je náplň praxe podobná s tím, že studenti projdou ekonomickým oddělením jak příspěvkových a rozpočtových organizací, tak i malých soukromých firem. Čtvrtý ročník je věnován samostatné odpovědné práci v účtárně a sektretariátu školy - evidence majetku, databáze, vyplňování platebních příkazů, ostré provádění inventury na pracovištích školy a firem. Druhá část praxe ve čtvrtém ročníku je věnována konkrétní problematice daňové legislativy, auditům, analýzám účetních dat na vybraných pracovištích. Časté otázky zájemců o studium jsou směrovány na obsah praxe v zemědělském provozu. Studenti, kteří jsou podstatou oboru vychováváni do ekonomické odbornosti rezortu potravinářství a zemědělství by měli mít představu o provozu. Proto je jeden týden praxe věnován pobytu v některém zemědělském podniku nebo na soukromé farmě, kde student pozná systém organizace podniku, výrobní technologie a organizaci ekonomického podnikového servisu. Část této praxe proběhne na vlastním pracovišti školního hospodářství a v provozu školní účtárny.

4. Obor Agropodnikání

Vzhledem k charakteru tohoto studijního oboru je praxe zaměřena na konání organizace provozů a podnikových systémů ve výrobě. Během 4 roků studia student absolvuje výběr z následující praktických celků: agrobiologická kontrola

 • Činnost, zajišťující údržbu, opravy a chod zařízení hospodářství - dílny, údržba. Praxe v dílnách, základy obrábění, práce se dřevem, kovem a ručním nářadím v dílně. Základní elektrotechnické práce, zapojení (na nízkém napětí - zapojení žárovek, stejnosměrných motorů atd.)
 • Živočišná výroba ( chov dojnic s uzavřeným oběhem stáda, programování elektronických systémů evidence stáda, počítačové zpracování údajů užitkovosti, obsluha rybinové dojírny ZD Mořina). Veterinární dovednosti. Chov koní u soukromého chovatele. Chov domácích drobných zvířat.
 • Rostlinná výroba ( pěstování základních a speciálních plodin k zajištění krmné základny a komerčně výhodných plodin)
 • Autoškola - praktický výcvik v řízení A+T (alternativně i B+C)
 • Mechanizace rostlinné výroby kverneland-stroje- sklízecí mlátičky, pluhy, traktory (práce u firmy Ing. Procházka - zemědělské služby na strojích Class, JohnDeere, Hardy TWIN.
 • Nácviky praktických dovedností - orba otočnými pluhy, setí, sázení, kultivace porostů během vegetace.
 • Organizace prací v podniku. Student tráví pracovní čas se zootechnikem, agronomem, ekonomem a asistuje při jejich odborných činnostech..
 • Alternativní zemědělství. Pobyt na rodinné farmě. Pěstování energetických rostlin - pobyt na pracovišti výroby bionafty, výroba štěpků. Využití ladem ležících ploch.
 • Státní správa zemědělství - pobyt na pracovišti zemědělské agentury , pozemkového fondu a odborech výstavby a životního prostředí
 • Pobyt na výzkumných pracovištích - zkušebních a šlechtitelských ústavech, na Katedrách České zemědělské univerzity, na správách povodí - podle zaměření studentů.
 • Samostatné vedení šlechtitelského pokusu.
 • Administrativa. Organizace inventarizační služby, účetnictví, zpracování a koloběh dokladů v podniku, evidence majetku.
 • Vliv výroby na ekosystémy v krajině. Řešení vlastního projektu, vedoucího k ochraně půdy, vody, zajištění organické hmoty a k ochraně drobného polního živočišstva (zvěře).
 • Rybářství a myslivost
 • Pobyt v servisní organizaci - obchodní organizace se zemědělskou mechanizací, zásobování podniků krmivy, hnojivy, osivy atd.

Praxe tohoto oboru se vyučuje dílem na vlastním hospodářství, většinou však u smluvních podniků a farem. Výhodou našich studentů je, že během studia projdou řadou různých podniků mají možnost srovnání a poznání různých způsobů organizace práce, automatizace a naopak přírodního způsobu vedení výroby potravin.